overige onderhouds-producten

Kennis over RVS

Wat door bijna iedereen steevast roestvrijstaal wordt genoemd is eigenlijk een onjuiste term. De juiste benaming is roestvaststaal. In het roestvaststaal of RVS is nog een keuze uit tientallen verschillende legeringen mogelijk, waarvan de huishoudkwaliteit RVS 304 en de zuurbestendige buitenkwaliteit RVS 316 de meest bekende zijn. RVS is een legering van ca. 80 % ijzer met een aantal toevoegingen zoals chroom, nikkel en molybdeen. Deze legering zorgt voor een passieve, goed hechtende en gesloten chroomoxide laag op het oppervlak. Hierdoor ontstaat de gewenste roestvaste huid. Onder bepaalde omstandigheden kan RVS toch door corrosie worden aangetast. De passief aanwezige chroomoxide laag wordt dan doorbroken. De oorzaken van corrosie zijn vuil, ijzerdeeltjes, bepaalde zuren, waterige milieus en het niet vakkundig bewerken van het RVS.

Het ondeskundig lassen van RVS kan corrosie tot gevolg hebben. Dit geldt vooral voor de chroom-nikkelstaal houdende soorten, wat RVS eigenlijk is, door hun slechte warmtegeleiding. Belangrijk is ook dat er geen ’gewoon’ ijzer verwerkt mag worden in dezelfde ruimte en op dezelfde machines, omdat hierop ijzerdeeltjes achterblijven die op hun beurt weer in de huid van de RVS-producten terechtkomen. Hierbij valt te denken aan ijzerdeeltjes van slijp- of boorwerkzaamheden. Deze deeltjes hebben invloed op de corrosiewerende eigenschappen van het RVS en gaat ’meeroesten’. Hierdoor onstaat het zogenaamde pitting (putvormige corrosie). Het feit dat RVS-producten vaak zonder nabewerking gebruikt worden, stelt hoge eisen aan het vakmanschap van de metaalbewerker.

Kennis over Natuursteen

Natuursteen is een gesteente afkomstig uit de aardkorst en wordt gewonnen uit steengroeven over de gehele wereld. Een fascinerend materiaal, iedere steensoort heeft zijn eigen uitstraling, zijn eigen ’rimpels’ uit de oudheid meegekregen.
Er zijn duizenden natuursteensoorten die ingedeeld worden in o.a. de volgende natuursteengroepen:

1 Marmer

2 Kalksteen

3 Graniet

4 Splijtsteen (kwartsiet en leisteen)

Marmer is een gepolijst, kristalachtig, relatief zacht en poreus gesteente dat ontstaat doordat afzettingsgesteente (kalksteen) gedurende een zeer lange tijd onder enorme druk en temperatuursverschillen bij de vorming een gedaanteverwisseling (metamorfose) heeft ondergaan. Marmer bevat hoofdzakelijk calciet, dolomiet of een combinatie van beide mineralen. Puur calciet is wit van kleur, maar de aanwezigheid van mineraal onzuiverheden voegen kleur toe in verschillende patronen. We herkennen marmer dan ook vaak aan de geaderde structuur van het uiterlijk van de steen. Marmer is redelijk slijtvast (minder dan graniet), in beperkte mate hittebestendig en niet bestand tegen zuren in chemische schoonmaakmiddelen of fruit (bijv. citroensap).
Kalksteen is een gesteente dat ontstaat doordat organisch materiaal in lagen bezonk in (kalkrijk) water. Gedurende zeer lange tijd werd onder enorme druk en temperatuurverschillen het gesteente gevormd. Kalksteen is redelijk slijtvast, in beperkte mate hittebestendig en niet bestand tegen zuren in chemische schoonmaakmiddelen of fruit (bijvoorbeeld citroensap). Voorbeelden hiervan zijn: Travertin, Fossielsteen, Hardsteen (vaak bekend als Belgisch hardsteen). Belgisch hardsteen is o.a. een veel toegepaste kalksteensoort in de meubelindustrie.
Graniet is een onder druk geleidelijk afgekoelde magma. Het is een hard (stollings)gesteenten dat ontstaat aan de binnenste ring van de aardkorst. Door langzame afkoeling, druk en temperatuursverschillen konden mineralen (veldspaat, kwarts en nevenmineralen) in een min of meer vast patroon gevormd worden tot graniet. Graniet is korrelig van structuur (Latijn: granum=korrel) en we herkennen deze steensoort vaak aan de dichte structuur van het uiterlijk van de steen. Graniet is over het algemeen vaster van kleur en structuur dan marmer, hittebestendig, duurzaam en krasvast vanwege de extreme hardheid.
Onder Splijtsteen vallen de kwartsiet- en leisteensoorten.Leisteen is ontstaan uit klei oftewel een (sediment) afzettingsgesteenten, ontstaan door afzetting in zee van door de rivieren aangevoerd puin en slib uit het door verwering afgebroken gebergte. Het type “Mustang” is o.a. een veel toegepaste leisteensoort in de meubelindustrie. Kwartsiet is ontstaan uit zandsteen oftewel een metamorfe gesteenten, ontstaan doordat het sedimentgesteente zandsteen een gedaanteverwisseling of metamorfose heeft ondergaan en wel gedurende een zeer lange tijd, door de enorme druk en temperatuurverschillen bij de vorming van de gebergten. Kwartsiet en leisteen zijn zachter dan graniet en kenmerken zich door de natuurlijk gevormde lagenstructuur. Hierdoor is deze steensoort splijtbaar met een stroef oppervlak. Leisteen en kwartsiet hebben een vochtopnemend vermogen, zijn redelijk krasgevoelig en redelijk bestand tegen zuren (bijv. citroensap).

Enig resultaat

Enig resultaat